ECS Archive

Modul ECS Archive je výkonná průmyslová historizační databáze pro práci v reálném čase. Je určen k rychlému sběru velkého množství procesních dat. Získaná data o výrobě v podobě trendů, alarmů a událostí jsou prostřednictvím pomocí sady klientských aplikací poskytována uživatelům u výrobních zařízení nebo v kancelářích.

Uživatelé jsou schopni sami snadno konfigurovat sbíraná data a vytvářet pohledy. Mají k dispozici nástroje pro analýzu dat a vyhodnocení množství výroby či spotřeby za zvolené období.

Uložená data lze pomocí modulu ECS Reporting dále zpracovávat a různé kvalitativní či kvantitativní ukazatele následně prezentovat formou přehledných reportů.

Hlavní funkce a vlastnosti

 • Sběr velkého množství procesních veličin z libovolného datového zdroje
 • Efektivní algoritmus pro ukládání dat do standardní relační databáze MS SQL Server
 • Sledování chování systému v čase
 • Statistické funkce zpracování uložených dat
 • Otevřená platforma postavená na komunikačním rozhraní OPC
 • Snadná uživatelská konfigurace systému
 • Plná systémová integrace s ostatními moduly ECS System
 • Krabicové řešení určené k snadnému nasazení a používání
 • Podpora rozhodovacích procesů napříč výrobou

Příklady aplikací

 • Podrobný monitoring výrobních procesů
 • Sledování spotřeby energií
 • Sledování výkonu výrobních linek
 • Dokládání průběhu výroby jednotlivých šarží při nasazení s modulem ECS Batch
 • Jakostní a množstevní bilancování
 • Analýza nestandardních a poruchových stavů
 • 01_ECS Archive - Historian
 • 02_ECS Archive - Archiv událostí a poruch
 • 03_ECS Archive - Statistiky poruch
 • 04_ECS Archive - Monitoring spotřeb energií
 • 05_ECS Archive - Histogram poruch
 • ECS Archive
 • ECS Archive
 • ECS Archive
 • ECS Archive

↑ nahoru