ECS Batch

Modul ECS Batch nabízí flexibilní řešení pro řízení a sledování šaržové výroby, které je založeno na mezinárodním standardu ANSI/ISA-88. Uživatelé mají možnost v systému definovat nové a spravovat stávající výrobní předpisy. Systém současně nabízí nástroje na evidenci výrobních materiálů a kompletní traceability výroby, včetně použití materiálů v jednotlivých šaržích polotovarů či produktů. K jednotlivým šaržím lze také zadávat výsledky laboratorních rozborů a analýz v jednotlivých fázích výroby. Zaznamenaná data jsou prezentována prostřednictvím standardních nástrojů nebo uživatelských reportů. Při nasazení ECS Batch tak zákazník získá plnou kontrolu nad výrobou a rovněž přehled.

Hlavní funkce a vlastnosti

 • Flexibilní správa hlavních a prováděcích výrobních předpisů
 • Operativní zadávání příkazů k výrobě
 • Komplexní elektronický záznam o výrobě šarže
 • Možnost zadávání laboratorních výsledků k jednotlivým šaržím
 • Evidence výrobních materiálů
 • Kompletní dosledovatelnost použitých materiálů a polotovarů (traceability)
 • Přehledné reporty šarží generované pomocí modul ECS Reporting
 • Správa uživatelských oprávnění a přístupů
 • Záznam uživatelských zásahů - Audit Trail
 • Spolupráce s ERP systémy
 • Otevřené řešení pro zákaznické úpravy

Příklady aplikací

 • Výroba potravin a nápojů
 • Výroba kosmetiky
 • Výroba stavebních hmot
 • Řízení sanitačních stanic
 • 01_ECS Batch - Editace hlavního předpisu
 • 02_ECS Batch - Prováděcí předpis
 • 03_ECS Batch - Elektronický záznam průběhu šarže
 • 04_ECS Batch - Elektronický záznam průběhu šarže
 • ECS Batch
 • ECS Batch
 • ECS Batch
 • ECS Batch

↑ nahoru