Modernizace řídicích systémů

Modernizace řídícéch systémůŘídicí systémy mnohých nákladných technologických celků a zařízení morálně i fyzicky zastarávají, ačkoliv vlastní technologie je schopna provozu po dobu několika desítek let. Postupem času dochází ke snížení dostupnosti náhradních dílů a k omezení integračních schopností. Tyto faktory vyvolávají potřebu povýšení řídicího systému.

Modernizace řídicích systémů vede ke snížení počtu neplánovaných výpadků výroby, k poklesu finančních a časových nároků na údržbu. Rovněž zvýší dostupnost náhradních dílů i kvalitu výroby, rozšíří možnosti dalšího rozvoje systému s ochranou vložených investic a optimalizuje přístup k integrovaným automatizačním funkcím.

Při realizaci zakázky tohoto typu se zaměřujeme na výběr vhodného řídicího systému se zaručenou podporou výrobce, dále na detailní analýzu stávajícího systému, převod softwaru se zachováním všech klíčových funkcí a parametrů, na minimalizaci doby odstávky výroby a také na plynulý nájezd nového systému.

 • s25-vykres
 • SIMATIC S5 na S7
 • rozvaděč s S5_115 před modernizací
 • rozvaděč s S7_300 po modernizaci
 • skříňka CIP s S5-100
 • skříňka CIP po modernizaci
 • pult paletizace před modernizací
 • pult paletizace po modernizaci
 • rozvaděč paletizace před modernizací
 • rozvaděč paletizace po modernizaci
 • technologie nastírání před modernizaci
 • technologie nastírání po modernizaci
 • s25-plc
 • s25-op
 • Modernizace řídicích systémů
 • Control System Upgrade
 • Modernizacja systemów sterowania
 • Модернизация систем управления

↑ nahoru