Pivovary a sladovny

Plzeňský Prazdroj a. s.

 Plzeňský Prazdroj a. s.

Realizované projekty:

 • Integrace výrobních řídicích systémů varny a CKT do informačního systému PMIS
 • Studie energocentra
 • Integrace výrobních řídicích systémů stáčíren a energocentra do informačního systému PMIS
 • Přenos dat do informačního systému PMIS
 • Automatizace nové varny Prazdroj
 • Modernizace řídicího systému varny Gambrinus
 • Rozšíření výrobní kapacity varny Gambrinus
 • Řízení předehřevu sladiny a termické komprese brýdových par
 • Řídicí systém zpracování tekutého cukru
 • Modernizace řídicího systému CIP stanice varny
 • Modernizace řídicího systému energocentra Prazdroj
 • Sjednocení řídicích systémů energobloku
 • Studie centrálního řízení energobloku, CKT a ČOV s možností provoz
 • Modernizace řídicího systému filtrace, přetlačných tanků a části stáčíren bez trvalé obsluhy
 • Odpařovač CO2 na jímání CO2 Gambrinus
 • Řízení technologie propagační stanice Prazdroj
 • Modernizace řídicího systému 40 kusů CKT
 • Výroba rozvaděčů pro CKT Prazdroj
 • Řízení filtrace a přetlačného sklepa
 • Úprava chlazení CKT přímým odparem čpavku
 • Podchlazování piva před filtrací
 • Řízení technologie propagační stanice Gambrinus
 • Řízení technologie chlazení mladého piva
 • Řízení kvasničného hospodářství CKT a zakvášení
 • Řízení chlazení a čerpání piva z CKT
 • Řízení jednotky pro výrobu odplyněné vody pro technologii CKT
 • Integrace systému řízení stáčecích linek do informačního systému PMIS
 • Modernizace řídicího systému tunelového pastéru piva
 • / -> začátek / <- konec / fotogalerie z Pivovaru Velké Popovice
 • Pivovar Velké Popovice: Provoz CKT - Řízení ventilového bloku pro sanitaci a CO2
 • Pivovar Velké Popovice: Provoz CKT - Řízení ventilového bloku pro regulaci toku produktů
 • Pivovar Velké Popovice: Provoz CKT - řídicí skříň
 • Pivovar Velké Popovice: Filtrace - stabilizační filtr
 • Pivovar Velké Popovice: Podsvětí
 • Pivovar Velké Popovice: Provoz CKT - Řízení ventilového bloku pro regulaci toku produktů
 • Pivovar Velké Popovice: Provoz CKT - Řízení ventilového bloku pro regulaci toku produktů
 • Pivovar Velké Popovice: Vzorkování produktů na CKT
 • Pivovar Velké Popovice: Provoz CKT - Řízení ventilového bloku pro regulaci toku produktů
 • Pivovar Velké Popovice: Provoz CKT a pomocné technologie
 • Pivovar Velké Popovice: Propagační stanice
 • Pivovar Velké Popovice: Propagační stanice
 • Pivovar Velké Popovice: Rozvodna CKT
 • LUK_8110
 • LUK_8116
 • LUK_8121
 • brewery PVP
 • Plzeňský Prazdroj a. s.
 • Plzeňský Prazdroj a.s.
 • Plzeňský Prazdroj a. s.
 • Plzeňský Prazdroj a. s.

↑ nahoru