Systém řízení kvality společnosti ESONIC a.s.

Hlavním cílem společnosti ESONIC a.s. je poskytovat služby ve vysoké kvalitě a podle požadavků zákazníků.

V zájmu uspokojení těchto potřeb rozhodlo vedení společnosti zavést systém řízení kvality dle požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2003. Systém řízení kvality společnosti ESONIC je certifikován podle uvedené normy od roku 2003 a v roce 2019 byl systém recertifikován dle normy ISO 9001:2015.

Zlepšování systému kvality je úkolem všech pracovníků společnosti.

Všichni dodavatelé firmy jsou pečlivě vybíráni a hodnoceni podle spolehlivosti a kvality. Většina našich dodavatelů má také zavedený systém řízení kvality, který splňuje požadavky normy ISO 9001:2015.

Vedení společnosti se zavazuje, že bude vytvářet příznivé podmínky a poskytovat dostatečné zdroje na udržování systému kvality a plnění požadavků zákazníků s cílem dosáhnout jejich nejvyšší spokojenosti. Vedení se dále zavazuje plnit legislativní požadavky a ostatní předpisy, jež se vztahují k činnostem v oblasti průmyslové automatizace.

Pokud patříte mezi naše zákazníky a máte zájem podílet se na dalším zkvalitňování vzájemné spolupráce, vyplňte laskavě náš dotazník spokojenosti.

Dotazník je k dispozici zde: Formulář dotazníku

Formulář dotazníku je vytvořen ve formátu MS Word. Zaškrtávací pole označte kliknutím, texty vpisujte do šedých polí. Vyplněný dotazník zašlete prosím na e-mailovou adresu: info@esonic.cz.

  • Certifikát QMS dle ISO 9001_2015 (CQS)
  • Certificate QMS according to ISO 9001_2015 (CQS)
  • Certificate QMS according to ISO 9001_2015 (IQNet)
  • Systém řízení kvality společnosti ESONIC a.s.
  • The Quality Management System at ESONIC
  • System zarządzania spółki ESONIC a. s.
  • Система менеджмента качества компании ESONIC a. s.

↑ nahoru