Automatyzacja pod klucz

Działalność w zakresie inżynierii i projektowania

Działalność w zakresie inżynierii i projektowania

Oferujemy analizę aktualnego stanu systemu i proponujemy optymalne rozwiązania techniczne i technologiczne, w tym propozycję najodpowiedniejszego sposobu i poziomu automatyzacji procesów technologicznych. Projektujemy rozdzielnice i skrzynki sterujące, częściowe projekty dla urządzeń technologicznych i kompleksowe elektroprojekty dla linii produkcyjnych.
Więcej


Modernizacja systemów sterowania

Modernizacja systemów sterowania

Zapewniamy wymianę przestarzałych systemów sterowania i wizualizacji, włącznie oprogramowania, wymiany lub modyfikacji przestarzałych istniejących rozdzielnic, przy minimalnym wpływie na produkcję
Więcej


Produkcja rozdzielnic

Produkcja rozdzielnic

Produkujemy rozdzielnice siłowe i sterujące, przeprowadzamy prace montażowe według dostarczonej dokumentacji lub według własnego projektu.
Produkujemy rozdzielnice nN, regulujące i sterujące rozdzielnice stacjonarne, rozdzielnice manewrowo-stycznikowe, sterujące szafy rozdzielcze i inne.
Więcej


Serwis i wsparcie 24/ 7


Serwis i wsparcie 24/ 7

Serwis jest usługą standardową wszystkich dostaw od firmy ESONIC. Gwarantujemy funkcjonalność i wsparcie dla wszystkich technologii i podzespołów zaprojektowanych i dostarczonych przez naszą firmę.
Więcej

  • Automatizace na klíč
  • Turnkey Automation Solutions
  • Automatyzacja pod klucz
  • Автоматизация «под ключ»

↑ nahoru