System zarządzania spółki ESONIC a. s.

  • WSTĘP
  • O NAS
  • System zarządzania spółki ESONIC a. s.

Podstawowym celem spółki ESONIC a. s. jest oferowanie usług najwyższej jakości i zgodnie z wymaganiami klienta.

Z uwagi na sprostanie wymogom klienta, kierownictwo spółki postanowiło wprowadzić system sterowania jakością zgodnie z ČSN EN ISO 9001:2003. System zarządzania jakością spółki ESONIC posiada certyfikat wg w.w. normy od roku 2003. W roku 2012 spółka ponownie uzyskała certyfikat wg normy ISO 9001:2008.

Udoskonalanie systemu jakości jest zadaniem wszystkich pracowników spółki.

Wszyscy dostawcy firmy są rozważnie wybierani i oceniani wg kryterium spolegliwości i jakości. Większość dostawców również działa według systemu jakości spełniającego normę ISO 9001.

Kierownictwo spółki zobowiązuje się do stwarzania korzystnych warunków i odpowiednich środków do utrzymania systemu jakości i spełniania wymogów klientów w celu osiągnięcia ich najwyższego zadowolenia. Kierownictwo zobowiązuje się również do spełniania wszelkich wymogów legislacyjnych i innych przepisów, które związane są z dziedziną automatyzacji przemysłowej.

Jeżeli jesteście Państwo naszymi klientami i wyrażacie chęć współudziału w dalszym ulepszaniu wzajemnej współpracy, prosimy o wypełnienie kwestionariusza dotyczącego poziomu zadowolenia

Kwestionariusz jest do dyspozycji w języku angielskim tutaj: Formularz kwestionariusza

Formularz kwestionariusza utworzony został w MS Word. Wybrane pole należy oznaczyć kliknięciem, teksty wpisuje się do szarych pól. Wypełniony kwestionariusz prosimy przesłać na adres e-mail: info@esonic.cz.

  • Certifikát QMS dle ISO 9001_2015 (CQS)
  • Certificate QMS according to ISO 9001_2015 (CQS)
  • Certificate QMS according to ISO 9001_2015 (IQNet)
  • Systém řízení kvality společnosti ESONIC a.s.
  • The Quality Management System at ESONIC
  • System zarządzania spółki ESONIC a. s.
  • Система менеджмента качества компании ESONIC a. s.

↑ nahoru