ECS System

ECS system

ECS System jest modułowym systemem sterującym i monitorującym przeznaczonym do automatyzacji urządzeń produkcyjnych i całości technologicznych. System ten powstał na bazie ponad dwudziestoletniego doświadczenia naszej firmy w tej dziedzinie. Oferuje narzędzia i funkcje do zbierania i monitorowania danych procesowych, wizualizację i sterowanie procesem, sterowanie produkcją ciągłą i poszczególnych partii, śledzenie przepływu materiału, śledzenie i ocenę wydajności linii produkcyjnych i technologii, prezentację danych produkcyjnych w formie raportów i protokołów.

System można wykorzystać nie tylko do monitoringu poszczególnych urządzeń, lecz również do sterowania dużych całości technologicznych. Dzięki jego elastyczności system ten można w prosty sposób rozbudowywać dodając do niego nie tylko nowe funkcje, lecz również kolejne urządzenia technologiczne.

ECS System w znacznej mierze wpływa na standaryzację i podwyższenie jakości produkcji z uwagi na trwałą kontrolę i sterowanie kluczowymi wskaźnikami. Parametry i procedury produkcji wprowadzone przez osoby upoważnione są przez system wielokrotnie dotrzymywane i kontrolowane.

Z naszego systemu korzysta wiele znanych zakładów produkcyjnych. Na przykład steruje całą produkcją karlowarskiej Becherovky lub produkcją słodu pilzneńskiego w Plzeńskim Prazdroju s.a. Nasze urządzenia do pasteryzacji są standardowo wyposażone w moduł ECS Archive w celu kontroli i późniejszego udokumentowania jakości pasteryzacji. Z uwagi na dużą skalowalność ECS System jest cenowo dostępny nawet dla mniejszych zakładów produkcyjnych.

Moduly

  • 01_ECS System
  • 02_ECS View - Ukázka
  • 03_ECS Archive - Historian
  • 04_ECS Archive - Monitoring spotřeb energií
  • 05_ECS Batch - Elektronický záznam průběhu šarže
  • 06_ ECS Reporting - Ukázka
  • ECS System
  • ECS System
  • ECS System
  • ECS System

↑ nahoru