Když chcete mít opravdovou kontrolu

ECS System je centrální modulární platforma pro digitalizaci výroby z naší dílny. Skvěle se hodí pro procesní řízení výroby, sledování výroby a analýzu výrobních dat. Díky své modularitě a škálovatelnosti je vhodný prakticky pro každý výrobní obor i velikost výroby. Vzhledem k možnosti postupné implementace a rozvoje systému lze dosáhnout rychlé návratnosti Vaší investice bez nutnosti vysokých počátečních pořizovacích nákladů.

Procesní řízení výroby
Náš systém je připraven pro pokročilé procesní řízení šaržové výroby dle standardu ISA S88, které vám nabízí rozsáhlé možnosti uživatelských úprav výrobních postupů bez nutnosti zásahu programátora.


Kompletní elektronické záznamy o výrobě
Dopřejte si kompletní elektronický záznam o výrobě v podobě průběhů měřených veličin, výrobních protokolů, stavů akčních členů, zásahů operátora a dalších dat včetně evidence laboratorních záznamů. Dohledatelnost dat zajistí kontrolu nad výrobou, udržení nejvyšší kvality a snížení ztrát.

Přehled o výrobě
Vyberte si z řady přehledových a detailních výrobních reportů a nechte systém upozornit uživatele e-mailem nebo SMS o překročení limitních hodnot. Reporty dostupné ve webovém prohlížeči i na mobilních zařízeních zrychlí a usnadní vaše rozhodování a plánování výroby.

Analýza výrobních a provozních dat
Zautomatizujeme vaši stávající ruční kontrolu výrobních dat a ušetříme tak vašim pracovníkům čas, který mohou věnovat řešení nápravných opatření a zvýšení efektivity vaší výroby. Současně vám náš systém pomůže s detailní diagnostikou příčin odchylek od nastavených standardů.

Řízení kvality
Pomůžeme Vám zavést digitální kontrolu kvality Vašich produktů, vstupních surovin a sanitačních procesů. Sledujeme kompletní  tok surovin a produktů pro dosažení plné dosledovatelnosti výroby. S nástroji jako je SPC Vám pomůžeme zajistit kontinuální stabilitu klíčových kvalitativních parametrů Vašich produktů.

Trasování signálů
Pokud potřebujete diagnostikovat velmi rychlé procesy a signály např. z vašich výrobních strojů a jeřábů, využijte náš nástroj ECS Trace, který je schopen monitorovat a automaticky diagnostikovat signály o periodě menší než 100 ms. Pomůžeme vám tak předcházet neplánovaným prostojům a urychlit údržbu vašich zařízení.

Oborová řešení

Díky své všestrannosti jsou možnosti aplikace ECS téměř neomezené. Systém lze navíc jednoduše upravit a integrovat, takže se nemusíte obávat složitostí. S jakými obory a řešeními se setkáváme při aplikaci ECS nejčastěji?

– Pivovary všech velikostí

– Sanitační stanice

– Zpracování a výroba sypkých hmot

– Chemický a farmaceutický průmysl

– Sběr procesních dat a reporting

– Analýza výrobních dat

– Automatizovaná kontrola kvality výroby

– Energetický management

– OEE, analýza prostojů a výpadků výroby