Pivovarnictví

Rozumíme technologii výroby piva. Nabízíme komplexní automatizaci a technologické celky pro pivovary a modernizaci stávajících technologií s použitím ověřených řídících systémů, procesní instrumentace a výrobních informačních systémů. Pivovarnictví je zkrátka naše doména.

Chci vědět více

Potravinářský a nápojový průmysl

Díky naší primární specializaci na segment rychloobrátkového zboží a mnohaleté zkušenosti v potravinářském a nápojovém průmyslu dodáváme flexibilní a prověřené řešení, které je ultimátním pomocníkem při řešení všech výrobních úloh.

Chci vědět více

Energetický průmysl

Pracujeme precizně i v náročném prostředí. Nabízíme analýzu současného stavu vašeho systému v energetice a navržení optimálního technického a technologického řešení. Navíc vypracujeme i návrh nejvhodnějšího způsobu a úrovně automatizace technologických procesů.

Chci vědět více

Chemický a farmaceutický průmysl

Respektujeme přísné požadavky a adaptujeme se na nestandardní prostředí. Proto se dokážeme soustředit i na řízení výrobních technologických celků v náročném odvětví chemie, farmacie nebo v průmyslu stavebních hmot.

Chci vědět více

Logistika

Vývoj on-line diagnostiky a monitoringu specifických provozních parametrů, nasazení virtualizace vč. návrhu systému vysoké dostupnosti pro SCADA systémy a monitoring procesů.

Chci vědět více

Úpravna vody

Zanalyzujeme současný stav vašich systémů a navrhneme optimální technické a technologické řešení. Postaráme se o vše od projektu až po instalaci a najdeme nejvhodnější způsob a úroveň automatizace systému čistíren odpadních vod, úpraven vody a přečerpávacích stanic.

Chci vědět více