Automatizace a monitoring výroby

Zanalyzujeme současný stav vašich systémů a navrhneme optimální technické a technologické řešení. Postaráme se o vše od projektu až po instalaci a najdeme nejvhodnější způsob a úroveň automatizace systému čistíren odpadních vod, úpraven vody a přečerpávacích stanic vč. kamerového zabezpečení objektů, monitorování přístupu do vybraných objektů a přenosu dat na centrální dispečink operátora. Zpracujeme přehlednou prezentaci technologických veličin z velkého počtu technologických objektů pomocí dashboardů.

Automatizace čistíren odpadních vod – základní funkce:

Kompletní monitoring technologie
Monitoring průtočného množství znečištěné vody
Monitoring a řízení množství vody ve vyrovnávacích nádržích
Evidence spotřeby surovin
Řízení sedimentace a odkalení
Řízení dávkování flokulantu
Přenos provozních informací na centrální dispečink