Už 30 let se primárně soustředíme na zlepšování výroby v potravinářském a nápojovém průmyslu. Dodáme vám tak flexibilní a prověřené řešení, které je ultimátním pomocníkem při správě všech výrobních úloh. Klademe maximální důraz na bezpečnost, receptní model našeho systému proto odpovídá standardu ISA-88 a při jeho instalaci řešíme i zabezpečení kybernetické bezpečnosti vaší podnikové IT infrastruktury.

Automatizace a monitoring výroby

Moderní potravinářská výroba se neobejde bez flexibilního modulárního systému řízení technologií, který obratně reaguje na potřeby výroby. Díky našim zkušenostem jsme schopni modernizovat vaše stávající technologická zařízení a technologické celky a myslet při tom na dlouhodobou udržitelnost a precizní monitoring.

Výsledky kontinuálního měření slouží ke zvyšování efektivity výroby. Výstupy z měření přináší efektivní náhled do výroby prostřednictvím přehledů výrobních dat, které jsou následně využívány k optimálnímu nastavení výrobních zařízení a procesů.

 

Další významnou roli hraje on-line monitorování spotřeb energií, což následně při správném vyhodnocení údajů přispívá k optimálnímu využití energií a zamezení plýtvání.

K dosažení příznivých výsledků není potřeba měnit celou výrobu. Naše služba modernizace systémů je finančně dostupná a nezatíží chod vašeho podnikání.

.

Modernizace technologických zařízení

Ke zvýšení kvality a stability produkce často stačí míň, než byste čekali. Vaše vlastní výrobní zařízení může totiž být po strojní stránce stále v dobré kondici, ale brzdí ho staré nebo funkčně nedostačující systémy řízení, postupem času také dochází ke snížení dostupnosti náhradních dílů. Díky našim zkušenostem jsme je schopni modernizovat a myslet při tom na dlouhodobou udržitelnost a nezatížit vaši výrobu delším odstavením strojů. Dosáhněte s vaší stávající výrobou skvělých výsledků za rozumné náklady. Modernizujte.

Snížení nákladů
Modernizace vám pomůže snížit počet neplánovaných výpadků výroby, časových nároků na údržbu a náklady na obsluhu.

Vysoký komfort
Navrhneme vám optimální technologické řešení od analýzy, montáže nových prvků měření a regulace, modernizace rozvaděčů, vývoje nového aplikačního software řídicího systému až po uvedení do provozu.

Monitoring
Zavedeme vám pokročilý monitoring výroby, který vám zajistí efektivní nastavení výrobních zařízení a procesů, optimální využití energií a zamezení plýtvání.

Modernizace
Nabídneme vám i modernizaci vašeho stávajícího automatizačního řešení a zlepšíme tak jeho efektivitu, prodloužíme životnost a rozšíříme možnosti dalšího rozvoje systému.

Jak vypadají typická řešení?

Mezi nejpopulárnější systémy a řešení, které svým klientům v nápojovém a potravinářském průmyslu nabízíme, patří procesní řízení technologií, pokročilý monitoring spotřeby energií, chod sanitačních stanic či automatizace výroby sirupů. Velmi oblíbené je také využití statistiky OEE, která slouží k managementu výrobních zařízení. V nabídce máme i specializovaná technologická zařízení pro ještě dokonalejší výrobu.

Vymrazování lihovin

Vlivem velkých změn teplot při přepravě nebo skladování se v destilátech často objevuje usazený kal, což může představovat nepříznivý dopad na preference vašich zákazníků. Naše zařízení na vymrazování lihovin před samotným stáčením tomuto fenoménu zamezuje, a proto se těší velké oblibě. V současné době ho úspěšně provozujeme hned na několika instalacích. Jelikož víme, že každá výroba má svá specifika, jsme připraveni zařízení upravit přesně podle vašich potřeb.

Pasterace

Naše dlouholetá specializace na nápojový a potravinářský průmysl nám dovoluje vyvíjet a vyrábět špičkové automatické průtokové pastéry na pivo, mléko a ostatní nápoje. Vybavujeme je pokročilým dynamickým modelem řízení pasterizace, který vaší výrobě přinese řadu benefitů.

Snížení nákladů a spotřeby
Naše pastéry vám sníží spotřebu tepelné energie a provozní náklady v dochlazovací sekci.

Stabilní řízení
Moderní řešení vám přinese snadné a stabilní řízení pasterace na požadované PU.

Klidnější chod
Náš dynamický model pasterace zklidňuje chod samotného pastéru a prodlužuje tak životnost.

Pokročilé reporty
Součástí pastéru je i naše řešení ECS Archive, které vám nabídne kompletní sběr dat z provozu.

Sanitační stanice

Sanitační stanice s plně automatickým nebo poloautomatickým provozem je základní předpoklad pro udržení kvality a bezpečnosti produktu napříč celým výrobním procesem. Proto jsme naše řešení sanitační stanice koncipovali tak, abychom vám co nejvíce zjednodušili správu sanitace, ušetřili čas, provozní náklady a nabídli detailní reporting.

Návrh a instalace
Sanitační stanici navrhneme přesně podle vašich potřeb a vlastností sanitovaných okruhů a zařízení.

Receptury a reporty
Součástí dodávky zařízení je systém pro kompletní sběr dat z procesu sanitace a uživatelsky přívětivý receptní systém sanitačních procedur.

Automatické analýzy
Zanalyzujeme a vyhodnotíme dodržení předepsaného procesu sanitace a ušetříme vám čas při ověřování kvality.

Optimalizace a úspora
Zajistíme optimalizaci sanitace jednotlivých okruhů a zařízení z pohledu kvality sanitace, doby sanitace a spotřeby vody a sanitačních prostředků.