Řízení technologických výrobních celků v chemickém i farmaceutické odvětví má spoustu specifik, na které jsme díky naší expertize připraveni reagovat. Respektujeme přísné požadavky a adaptujeme se na nestandardní prostředí. Proto se dokážeme soustředit i na řízení výrobních technologických celků v náročném odvětví chemie, farmacie nebo v průmyslu stavebních hmot.

Automatizace a monitoring výroby

Provedeme analýzu současného stavu vašeho systému a navrhneme optimální technické a technologické řešení. V rámci dodávky také navrhneme nejvhodnější způsob a úroveň automatizace procesů ve vaší výrobě. Naše systémy stavíme na bázi ověřených systémů ProLeiT PlantiT a ECS System z dílny našich partnerů nebo vlastního vývoje.

Modernizace technologických zařízení

Ke zvýšení kvality a stability produkce často stačí míň, než byste čekali. Vaše vlastní výrobní zařízení může totiž být po strojní stránce stále v dobré kondici, ale brzdí ho staré nebo funkčně nedostačující systémy řízení, postupem času také dochází ke snížení dostupnosti náhradních dílů. Díky našim zkušenostem jsme je schopni modernizovat a myslet při tom na dlouhodobou udržitelnost a nezatížit vaši výrobu delším odstavením strojů. Dosáhněte s vaší stávající výrobou skvělých výsledků za rozumné náklady. Modernizujte.

Snížení nákladů
Modernizace vám pomůže snížit počet neplánovaných výpadků výroby, časových nároků na údržbu a náklady na obsluhu.

Vysoký komfort
Navrhneme vám optimální technologické řešení od analýzy, montáže nových prvků měření a regulace, modernizace rozvaděčů, vývoje nového aplikačního software řídícího systému až po uvedení do provozu.

Modernizace
Nabídneme vám i modernizaci vašeho stávajícího automatizačního řešení a zlepšíme tak jeho efektivitu, prodloužíme životnost a rozšíříme možnosti dalšího rozvoje systému.

Monitoring
Zavedeme vám pokročilý monitoring výroby, který vám zajistí efektivní nastavení výrobních zařízení a procesů, optimální využití energií a zamezení plýtvání.

Typická řešení

Chápeme, že obor chemie a farmacie vyžaduje flexibilní a spolehlivá řešení s maximálním ohledem na přesnost a bezpečnost. Jako náš zákazník proto od nás dostanete nejvyšší komfort v podobě přizpůsobení dodaných zařízení přesně pro vaši výrobu.

Šaržová chemická výroba
Systém nabízí rozsáhlé možnosti uživatelských úprav bez nutnosti upravovat aplikační software.

Procesní řízení skladů
Mějte okamžitý přehled o stavech materiálů a předejděte případným ztrátám.

Podrobná traceabilita výroby
Zavedeme vám pokročilý monitoring výroby, který vám poskytne maximální kontrolu nad správným průběhem všech fází.

Monitoring spotřeb energií
Kombinujte výstupy našeho systému s výrobními daty a mějte náklady zcela pod kontrolou.