Kvalita stojí na datech

Základním kamenem vyhodnocování kvality a efektivity výroby je řádný sběr výrobních a procesních dat. Naše řešení vám poskytnou kompletní přehled o výrobě a umožní tak vyhodnocení výkonových, nákladových a kvalitativních ukazatelů v reálném čase. Vedoucí pracovníci a manažeři tak ve vaší výrobě získají moderní reportovací nástroj s výstupem v přehledné a standardizované podobě a možností odesílání hodnocení třeba na e-mail. Výrobní informační systémy vám tak nabídnou kompletní traceabilitu výroby, přehled použitých materiálů v jednotlivých fázích a podrobná data k porovnávání efektivity a výkonu.

Energetický management

Správné měření a vyhodnocování spotřeby energií je nejrychlejší cestou ke zvýšení efektivity a udržitelnosti vaší výroby. Proto naše řešení zahrnuje pokročilý systém měření spotřeby energie využívající kombinaci ručních a online odečtů s možností zavedení virtuálních kalkulovaných a měřících bodů.

Přehledný systém

Kombinujte výstupy našeho systému s výrobními daty a mějte náklady zcela pod kontrolou.

Řešení na klíč

Součástí naší dodávky je i návrh a instalace vhodných měřících zařízení pro klíčová energetická média jako jsou voda, elektřina, stlačený vzduch a pára.

Škálovatelnost

Integrujte do našeho systému stávající měřící a řídící systémy a vylepšete tak výrobu bez složitostí.

Reportové šablony

Využijte řadu připravených přehledových reportů nebo si vytvořte vlastní pohledy na získaná data.

Analýza procesních dat

Výrobní informační systémy ulehčují také personální stránce výroby. V řadě současných výrob musí totiž pracovníci pravidelně procházet řadu výrobních záznamů a ověřovat postupy a parametry. Dnešní technologie však umožňuje celý proces významně zautomatizovat a minimalizovat tak riziko selhání lidského faktoru.

Přesnost

Díky reportům mají vaši pracovníci okamžitý přehled o odchylkách ve výrobě, případným ztrátám lze rychleji předejít.

Rychlost

Automatizace významně zrychluje vyhodnocování dat a umožní vašim pracovníkům řešit méně formalit a více se soustředit na kvalitu výroby.