Co to je virtualizace?

Virtualizace vytváří virtuální prostředí namísto fyzického prostředí. Na jednom fyzickém počítači či serveru lze spustit několik virtuálních počítačů najednou, kde každý z nich je schopen pracovat zcela nezávisle a spouštět různé operační systémy nebo aplikace. Jednoduše řečeno, ve svém počítači můžete provozovat další virtuální počítače.

Jste připraveni na budoucnost?

Virtualizace OT infrastruktury se stává klíčovou technologií průmyslové výroby, která přináší snížení požadavků na fyzická hardwarová zařízení při současném zvýšení efektivity a spolehlivosti řídících systémů. Virtualizace povede nejen ke snížení požadavku na investice, ale zároveň uspoří provozní náklady, sníží spotřebu energií, zjednoduší údržbu a usnadní budoucí rozšiřování výroby.

Jaké jsou přínosy virtualizace pro výrobu?

Přesně podle vašich potřeb vám navrhneme řešení, které zjednoduší správu, bezpečnost a dostupnost systémů na řízení výroby odkudkoliv.

Spolehlivost
Složení systému z několika na sobě nezávislých prvků, mezi kterými je možné úlohy řídícího systému přesouvat za běhu, umožní pokračování ve výrobě i při údržbě či selhání hardwaru. 

IT bezpečnost
Virtualizace významně přispívá ke zvýšení IT bezpečnosti výrobního prostředí a poskytuje řadu nástrojů pro její udržitelnost. 

Snížení provozních nákladů
Virtualizace sníží náklady na provoz, údržbu a spotřeby energií. 

Úspory pořizovacích nákladů
Konsolidací výkonu všech počítačů se sníží jejich celkový počet, díky čemuž uspoříte nemalé investiční náklady na jejich pořízení.

Rozšiřitelnost a škálovatelnost
Díky snadné vyměnitelnosti univerzálních prvků je možné jednoduše zvýšit výkon a robustnost systému.

Prodloužení životnosti
Konvertování fyzických strojů do virtuálního prostředí prodlouží životnost stávajících SCADA a PCS systémů.
 
 
Online diagnostika
Systém neustále monitoruje jednotlivé hardwarové komponenty a hlásí případné závady dříve, než dojde k ohrožení chodu systému.

Zálohování
Pravidelné zálohování celého systému na bezpečném úložišti.

Snadná údržba
Jednoduchá výměna poškozených dílů, kterou zvládnou i řadoví zaměstnanci.

Efektivita
Snadná správa a údržba většího počtu výrobních PC na jednom místě a účinné využití výpočetního výkonu.