Automatizace a monitoring

Zanalyzujeme současný stav vašich systémů a navrhneme optimální technické a technologické řešení. Postaráme se o vše od projektu až po instalaci a najdeme nejvhodnější způsob a úroveň automatizace vašich procesů s ohledem na specifika energetického průmyslu. Používáme při tom ověřená a špičková řešení postavená na bázi partnerských systémů Simatic PCS, ProLeiT a našem vlastním ECS Systemu.

Centrální dispečink

Zaštítíme i náročnější monitoring a řízení geograficky rozsáhlých dispečinků a vzdálených provozů pomocí GeoSCADA systémů. Toto řešení propojuje různé výrobní závody a provozy navzájem pomocí sítí WAN vedených do jednoho přehledného centrálního dispečinku. Zejména vodárenství, energetika, teplárenství, rozvody plynu a další energeticky citlivé oblasti jsou k nasazení GeoSCADA systému nejvhodnější.

Chlazení

Automatizace se nemusí týkat pouze samotné výroby nebo distribuce, ale pomůže vám i v dalších oblastech. Proto nabízíme automatizované systémy pro řízení strojoven chlazení či mrazírenských prostor, které vám pomohou dostat pod kontrolu ještě více nákladů.

Zpětné jímání CO2

Naším cílem je dlouhodobá životnost a udržitelnost našich služeb. Nabízíme řešení, které přinese snížení výrobních nákladů a šetří budoucnost životního prostředí. Převážně v potravinářském průmyslu se přímo nabízí využít přebytky CO2, které vznikají při výrobním procesu. Přebytky CO2 dokážeme automatizovaně zpětně jímat a jednoduchým krokem tak poskytnout vaší výrobě udržitelnější chod a nemalé výrobní zisky. Maličkost, která přináší dlouhodobý pozitivní dopad.

Vodárenství

Automatizace průmyslových úpraven vody
Optimalizujeme chod úpraven vody ve vaší výrobě a snížíme rizika a náklady. 

Řízení čistíren odpadních vod
Dopřejeme vám absolutní kontrolu nad průběhem čištění odpadních vod.

Teplárenské provozy a kotelny

Automatizace teplárenských provozů
Zjednodušíme správu vašeho teplárenského provozu či kotelny.

Retrofit řídicích systémů při rekonstrukcích
Optimálně a rychle nahradíme staré či nevyhovující moduly vašeho současného řešení.

Automatizace a monitoring předávacích a výměníkových stanic
Zvýšíme efektivitu předávacích a výměníkových stanic nehledě na aplikaci.

Konzultační činnost
Pomůžeme vám najít nejvhodnější management procesů a doporučíme případné kroky modernizace či přestaveb.